Sunday, August 2, 2009

كسيه

كسيه بكي بؤه فنتي دفنه منتري
هديرث دسيسي تنفا ستيا
كو سنته دريا بوه يع هيلع دتعن انى
كو سعكف كنعن ئع برلألو فركي
نمن ستو دمى ستم
دتيف فركي بيو سنجا يع سريع منجلعي
دستيف دهن اوسيا كو يع سمكن اسع

No comments: